Ból dolnego odcinka pleców cz.2 Diagnozowanie

Ból dolnego odcinka pleców cz.2 Diagnozowanie

 

  1. Boden S., Davis O., Dina T.S. i wsp. (1990) Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J. Bone Joint Surg. Am., 72, 3: 403-408.
  2. Abbot J.H., Mercer S.R. (2003) Naturalny przebieg ostrego bólu krzyża. Rehabil. , 7, 2: 9-17
  3. Samanta J., Kendall J., Samanta A. (2003) Chronic low back pain. BMJ, 326: 535
  4. Żytkowski A., Sosnowski S., Wrodycka B. (2006) Etiopatogeneza choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Pol. Merk. Lek., 21, 125: 498-501
  5. Gasik R., Styczyński T. (2007) Badania radiometryczne kręgosłupa i miednicy u chorych na dyskopatię lędźwiową z różnym czasem trwania bólu krzyża. Reumatologia, 45, 2: 80-84
  6. Raspe H. (2008) Management of chronic low back pain in 2007-2008. Curr. Opin. Rheumatol., 20: 276-281
  7. Adams M., Bagduk N., Burton K. et al. Biomechanika Bólu Kręgosłupa. DB, Publishing. Warszawa 2010
Bóle dolnego odcinka pleców cz.1 Jak duży to problem

Bóle dolnego odcinka pleców cz.1 Jak duży to problem

1.Nowak E., Nowak P., Zawadzka B. i wsp. Jakość życia chorych neurologicznie. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2003; 1: 95–99

2.Koszewski W.: Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Termedia, Poznań 2012.

3.Jerzy Świerkot : Bóle krzyża – etiologia, diagnostyka i leczenie. Przew Lek 2006; 2:86-98

4. Dunn KM., Craft PR. Epidemiology and natural history of low back pain. Eura Medicophys 2004; 40: 9-13.

5.Nowakowski A. Bóle krzyża. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. pod red: Marciniak W., Szulc A. PZWL. Warszawa 2006: 303-333

6. Schaofer A., Hall T., Biffa K. Classification of low back-related leg pain. A proposed patho-mechanism-based approach. Manual Therapy 2009; 14: 222-230.

7. Manchikanti L., Singh V., Datta S., et al. American Society of Interventional Pain Physicians. Comprehensive review of epidemiology, scope and impact of spine pain. Pain Physician 2009; 12: 35-70.

8. Tłustochowicz M., Zakrzewska A., Śliwińska J.: Bóle dolnego odcinka kręgosłupa kobiet po 55 roku życia – analiza patogenetyczna, Reumatologia 2006; 44(1): 41-44.

9. Nelson-Wong E., Callaghan JP. The impact of a sloped surface on low back pain during prolonged standing work: A biomechanical analysis. Applied Ergonomics 2010; 41: 787–795.

10. Khoo LAL., Heron C., Patel U. et al. The diagnostic contribution of the frontal lumbar spine radiograph in community referred low back pain – a prospective study of 1030 patients. Clinic Radiol 2003; 58: 606-609.

11. Dobrogowski J., Wordliczek J. Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 283–293.

12. Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków 2007; 403–414.

13. Dzierżanowski M., Słomko W., Barlik M. i wsp. Zespoły korzeniowe i rzekomokorzeniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. W: Bury P. Czajkowska-Ziobrowska D. (red.). Edukacja bez granic — mimo barier. Przestrzeń Tworzenia, Poznań 2008; 327–339