1.Nowak E., Nowak P., Zawadzka B. i wsp. Jakość życia chorych neurologicznie. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2003; 1: 95–99

2.Koszewski W.: Bóle kręgosłupa i ich leczenie. Termedia, Poznań 2012.

3.Jerzy Świerkot : Bóle krzyża – etiologia, diagnostyka i leczenie. Przew Lek 2006; 2:86-98

4. Dunn KM., Craft PR. Epidemiology and natural history of low back pain. Eura Medicophys 2004; 40: 9-13.

5.Nowakowski A. Bóle krzyża. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. pod red: Marciniak W., Szulc A. PZWL. Warszawa 2006: 303-333

6. Schaofer A., Hall T., Biffa K. Classification of low back-related leg pain. A proposed patho-mechanism-based approach. Manual Therapy 2009; 14: 222-230.

7. Manchikanti L., Singh V., Datta S., et al. American Society of Interventional Pain Physicians. Comprehensive review of epidemiology, scope and impact of spine pain. Pain Physician 2009; 12: 35-70.

8. Tłustochowicz M., Zakrzewska A., Śliwińska J.: Bóle dolnego odcinka kręgosłupa kobiet po 55 roku życia – analiza patogenetyczna, Reumatologia 2006; 44(1): 41-44.

9. Nelson-Wong E., Callaghan JP. The impact of a sloped surface on low back pain during prolonged standing work: A biomechanical analysis. Applied Ergonomics 2010; 41: 787–795.

10. Khoo LAL., Heron C., Patel U. et al. The diagnostic contribution of the frontal lumbar spine radiograph in community referred low back pain – a prospective study of 1030 patients. Clinic Radiol 2003; 58: 606-609.

11. Dobrogowski J., Wordliczek J. Medycyna bólu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 283–293.

12. Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków 2007; 403–414.

13. Dzierżanowski M., Słomko W., Barlik M. i wsp. Zespoły korzeniowe i rzekomokorzeniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. W: Bury P. Czajkowska-Ziobrowska D. (red.). Edukacja bez granic — mimo barier. Przestrzeń Tworzenia, Poznań 2008; 327–339