USG narządu ruchu

USG narządu ruchu

Nowoczesna fizjoterapia

Skuteczna i trwała terapia jest następstwem dokładnej diagnostyki.

 Jej podstawą jest analiza historii, wszystkich problemów współistniejących i czynników ryzyka, na które narażony jest pacjent. Zdarzają się jednak sytuacje, w których musimy wspomóc się dodatkowymi badaniami. Dlatego w naszej pracy wykorzystujemy badanie ultrasonograficzne (USG). Pomaga nam to ustalić ścieżkę leczeniu lub ustalić jakiej konsultacji lub dodatkowych badań wymaga pacjent.