1. Boden S., Davis O., Dina T.S. i wsp. (1990) Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J. Bone Joint Surg. Am., 72, 3: 403-408.
  2. Abbot J.H., Mercer S.R. (2003) Naturalny przebieg ostrego bólu krzyża. Rehabil. , 7, 2: 9-17
  3. Samanta J., Kendall J., Samanta A. (2003) Chronic low back pain. BMJ, 326: 535
  4. Żytkowski A., Sosnowski S., Wrodycka B. (2006) Etiopatogeneza choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Pol. Merk. Lek., 21, 125: 498-501
  5. Gasik R., Styczyński T. (2007) Badania radiometryczne kręgosłupa i miednicy u chorych na dyskopatię lędźwiową z różnym czasem trwania bólu krzyża. Reumatologia, 45, 2: 80-84
  6. Raspe H. (2008) Management of chronic low back pain in 2007-2008. Curr. Opin. Rheumatol., 20: 276-281
  7. Adams M., Bagduk N., Burton K. et al. Biomechanika Bólu Kręgosłupa. DB, Publishing. Warszawa 2010